SERVICES OF SN PLASTIC SURGERY

เราคือบริษัทเอเจนซี่ที่มีใบณุญาติ ถูกกฏหมายจากทางรัฐบาลเกาหลี และ มีใบอณุญาตในการนำลูกค้าจากต่างประเทศเข้ารักษาศัลยกรรม
ณ ประเทศเกาหลีอย่างถูกต้อง, เราเป็นสื่อกลางให้กับลูกค้า และ โรงพยาบาลศัลยกรรมที่มีชื่อเสียง อันดับต้นๆในประเทศเกาหลี
เพื่อแนะนำโรงพยาบาล และคุณหมอที่เหมาะสมตามสไตล์ความต้องการของลูกค้า