fbpx

SN Global บุกตลาดบริการทางการแพทย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

SN Global บริษัทผู้ให้บริการและช่วยประสานงานทางการแพทย์และความงาม(Beauty Content) ได้ก้าวเข้าสู่ตลาดบริการทางการแพทย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

SN Global ให้บริการตอบโจทย์ทุกด้านความต้องการเพื่อแก้ปัญหาความไม่พึงพอใจของลูกค้า

เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงแพทย์ (Medical Tourism) โดยเป็นสื่อกลางให้กับลูกค้าและ

โรงพยาบาล ทั้งยังให้บริการด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียดแก่บรรดาคนไข้ในแถบเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเรียกคืนความเชื่อมั่นและความไว้ใจในธุรกิจการแพทย์ศัลยกรรมของ

ประเทศเกาหลีใต้ให้กลับคืนมา รายงานเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561

เนื่องจากกระแสวัฒนธรรมเกาหลีในช่วงที่ผ่านมานี้ ทำให้มีลูกค้าในแถบเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากและมีเอเจนซี่ที่คอยช่วยแนะนำโรงพยาบาลศัลยกรรม

รวมถึงคอยช่วยดูแลลูกค้าระหว่างที่รับบริการศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีใต้เกิดขึ้นมากเช่นกัน

แต่ก็เป็นความจริงที่ว่า หลายๆเอเจนซี่ได้ตั้งราคาในการผ่าตัดศัลยกรรมเสริมความงามไว้สูงเกิน

จากราคาผ่าตัดจริงของโรงพยาบาล และลูกค้าหลายรายก็ไม่ได้รับการบริการและการดูแล

ที่ดีหลังการผ่าตัด

คุณเซจิน คิม CEOของ SN Global ได้เน้นย้ำว่า “ ทางบริษัทฯได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทอย่างถูก

กฎหมายที่ประเทศไทย โดยจัดเตรียม staff ไว้คอยดูแลลูกค้าแบบตัวต่อตัว เริ่มตั้งแต่การเข้ารับ

การปรึกษาก่อนผ่าตัดจนถึงวันที่ลูกค้าเดินทางกลับประเทศไทยหลังรับการผ่าตัดและตรวจรักษา

จากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกอุ่นใจและคลายกังวล  แม้หลังจากที่ลูกค้าเดิน

ทางกลับประเทศไทยแล้วนั้น ทางเราก็ยังให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยทีมงานที่อยู่ที่ประเทศไทย”

SN Global ได้รับเอกสารรับรองอย่างเป็นทางการจากกระทรวงสุขภาพและสวัสดิการ( Ministry

of Health and Welfare) ของประเทศเกาหลีใต้ โดยทำการตลาดที่ต่างประเทศและประสานงาน

ร่วมกับโรงพยาบาลศัลยกรรม ย่านคังนัม กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้, ซึ่งเริ่มต้นที่ประเทศไทย

จากนั้นจะขยายธุรกิจไปยังตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ เวียดนาม, กัมพูชา, ลาว,

ฟิลิปปินส์ ฯลฯ

ทางบริษัทฯได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “ เราต้องการจะฉีกรูปแบบเอเจนซี่ที่ดึงดูดลูกค้าใน แบบที่เป็นอยู่ปัจจุบันทิ้งไป โดยกำลังทำการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมอย่างมาก เพื่อเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของตลาดการท่องเที่ยวเชิงแพทย์ที่แตกต่างออกไปแบบมิติเดียว ผ่านทางแพลตฟอร์มใหม่ซึ่งจะเชื่อมโยงกับธุรกิจยุค 4.0 นี้ ”

ขอบคุณข่าวจาก http://naver.me/5BrWVGwP