fbpx

คงต้องบอกเลยการทำจมูกเป็นเทรนด์ที่นิยมอย่างมากในปัจจุบันนี้ แต่ก็มีเรื่องราวอีกไม่น้อยที่ควรรู้ก่อน ศัลยกรรม จมูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการดูแลตัวเองเพื่อทำจมูก ฉะนั้นสาวๆอย่ารอช้า วันนี้เราจะขออธิบายเรื่องราวสำคัญในการเตรียมตัวทำ จมูก ทั้งก่อนและหลังว่าต้องทำอย่างไรเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ก่อนที่จะตัดสินใจทำจมูก

อย า ก ใ ห้   ม อ ง จ มู ก ตั ว เ อ ง กั น ก่ อ น   ว่ า จุ ด ไ ห น ที่ เ ร า รู้ สึ ก ไ ม่ พ อ ใ จ   เ ช่ น   จ มู ก ด้ อ ย โ ด่ ง , จ มู ก โ ป่ ง ช ม พู่   , จ  มู ก งุ้ ม ห งิ ก เ พื่ อ ที่ จ ะ เ ล็ ง ปั ญ ห า   ไ ด้ ถู ก จุ ด   ไ ด้  ใน สิ่ ง ที่ ต อ บ โ จ ท ย์   ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง เ ร า เ อ ง   แ ต่ ทั้ ง นี้ ทั้ ง นั้ น   แ น ะ นำ ใ ห้ ป รึ ก ษ า คุ ณ ห ม อ กั น ด้ ว ย   เ พื่ อ จ ะ ไ ด้ ท ร า บ ถึ ง ข้ อ จำ กั ด   แ ล ะ   ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ไ ด้ ด้ ว ย ว่ า   สิ่ ง ที่ เ ร า ต้ อ ง ก า ร กั บ สิ่ ง ที่ เ ร า ตั ด สิ น ใ จ ทำ นั้ น   ไ ป ใ น ทิ ศ ท า ง เ ดีย ว กั น

การเตรียมตัวทำจมูก
 • งดสูบบุหรี่ ,งดเครื่องดื่มแอลกฮอล์ทุกชนิด อย่างน้อย 1 สัปดาห์
 • งดยาแก้ปวด ลดกล้ามเนื้ออักเสบ ก่อนผ่าตัด เช่น ยากลุ่มแอสไพริน (Aspirin) หรือ ไอบิวโพรเฟน (Ibuprofen) เพื่อลดอาการฟกช้ำจากเลือดคั่งหลังผ่าตัด แต่กรณีที่จำเป็นต้องใช้ แนะนำให้ใช้ยาพาราเซตามอนในการบรรเทาอาการปวดเท่านั้น
 •  ควรงดวิตามิน น้ำมันตับปลา อาหารเสริมต่างๆ ทุกชนิด เนื่องจากอาหารเสริมเหล่านี้ ไม่ว่าจะดีงามในสามโลกไหน ก็เกิดอาการเลือดหยุดไหลช้าหมอไม่รักเพราะผ่าตัดยากแถมหลังผ่าจะเหมือนโดนรุมต่อยมา
 • งดของแสลงจำพวกของดอง น้ำอัดลม รวมถึงอาหารทะเล หากสามารถงดได้ล่วงหน้า แนะนำให้งด
การเตรียมตัวในวันผ่าตัดทำจมูก

หลังจากรู้ขั้นตอนการเตรียมตัวทำจมูกกันแล้ว เราก็มาต่อด้วยการเตรียมตัวในวันผ่าตัด ศัลยกรรมจมูก จะขึ้นอยู่กับวิธีการของการผ่าตัดจมูกของเรา ว่าเป็นผ่าตัดแบบ Open หรือ แบบ Close ซึ่งจะมีคำแนะนำในการดูแลตัวเองก่อนวันผ่าตัด

 • งดอาหารและน้ำ อย่างน้อย 8 ชั่วโมง หากต้องดมยาสลบ
 • ทานอาหารเบาๆ ก่อนเวลาผ่าตัดช่วง4-6 ชั่วโมงหากไม่ดมยาสลบ
 • งดแต่งหน้า ล้างหน้า และแคะจมูกให้สะอาด

ของที่ควรเตรียมก่อนทำจมูก

 • ผ้าเย็น
 • หมอนล็อคคอ
 • ผ้าขนหนู/แผ่นทำความสะอาด สำหรับเช็ดหน้า
 • ไม้พันสำลี
 • อาหาร ต้องตุนไว้หน่อย ขอที่ ทานง่ายๆ ไม่ต้องเคี้ยวมาก
หลังการผ่าตัดเสริมจมูก
 • แนะนำให้หลีกเลี่ยงการโดนแผล ไม่ว่าจะจับ แกะ แคะ แงะ หรือกระแทก เพื่อให้อาการหลังผ่าตัดกลับสู่สภาพปกติให้เร็วที่สุดนอกจากนี้ยังแนะนำให้ใส่เสื้อมีกระดุมหน้า ที่สามารถใส่และถอดได้ง่าย และทำให้ลดการสัมผัสของจมูกในการเปลี่ยนเสื้อ
 • สิ่งสำคัญอีกอย่างในการพักฟื้นอาการหลังทำ จมูก คือ การประคบเย็นติดต่อกันหลังจากผ่าตัดอย่างต่อเนื่อง 3 วัน แล้ว จึงประคบอุ่น เพื่อให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น
 • งดสูบบุหรี่ ,งดเครื่องดื่มแอลกฮอล์ทุกชนิด
 • ทานยาตามที่แพทย์แนะนำจนกว่าจะหมด
 • ล้างหน้าด้วยผ้าหรือสำลีชุบน้ำ แทนการล้างหน้าด้วยวิธีปกติ เพื่อลดการกระแทกที่เกิดขึ้นจากมือไปกดหรือ กระแทก
 • งดแต่งหน้า
 • ไม่กินของแสลงจำพวกของหมักดอง อันนี้ยังไม่มีข้อพิสูจน์ แต่เราก็เชื่อกันมาอยู่แล้ว ผมก็ไม่มั่นใจว่าจริงหรือไม่ แต่สิ่งอันไหนผิดผี ขัดประเพณี มากๆก็อย่าบริโภค
 • ดื่มน้ำใบบัวบก น้ำมะพร้าว เพื่อลดอาการฟกช้ำได้เร็วขึ้น

ข้อควรรู้อื่นๆก่อนการทำจมูก

นอกเหนือจากข้อมูลข้างต้นการเตรียมตัวทำจมูกที่ดี ควรจะต้องรู้ข้อมูลต่อจากนี้ด้วย เพื่อให้การศัลยกรรมจมูกของสาวๆหนุ่มๆได้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นเอง

 • มีโรคประจำตัวหรือไม่ หากเรารู้ตัวว่ามีโรคประจำตัวหรือโรคที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น โรคความดัน โรคหัวใจ โรคเอดส์ โรคเบาหวาน หรือโรคต่างๆ ควรปรึกษาศัลยแพทย์ให้ดีเสียก่อน เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เป็นไปได้หลังการผ่าตัด เช่น แผลติดเชื้อมากกว่าคนปกติ
 • ห้ามแคะ เกา บีบ และทำให้แผลโดนน้ำ สิ่งสำคัญที่เน้นย้ำในการผ่าตัดศัลยกรรม คือการเลี่ยงจากการโดนน้ำของแผล จึงแนะนำให้ล้างหน้าด้วยการใช้ผ้าเช็ดบริเวณจมูกให้สะอาดตลอด 1-2 สัปดาห์แรกหลังทำศัลยกรรม
 • การห้ามออกกำลังกายไม่ถือสิ่งที่เราแนะนำ แต่จะแนะนำให้งดออกกำลังกายในประเภทที่เสี่ยงต่อการปะทะอย่างยิ่ง
  หลีกเลี่ยงการเจอพื้นที่ที่มีฝุ่นและควันเยอะ สาเหตุหลัก ๆ ที่ทำให้เกิดการแพ้อากาศ รวมถึงอาการไอ จาม และสั่งน้ำมูก ดังนั้นจึงควรเตรียมตัวก่อนและหลังการผ่าตัดไม่ให้เป็นหวัดหรือมีน้ำมูก หากมีอาการควรรีบรับประทานยาแก้แพ้หรือยาลดน้ำมูกทันที
 • งดกิจกรรมเสริมความงามเกี่ยวกับใบหน้า แม้จะอยากกดสิว, ทำทรีทเม้นท์ และไปยิงเลเซอร์ให้ผิวหน้าสวยเริ่ดสักแค่ไหน แต่การรบกวนด้วยการใช้มือกด นวด และการใช้เครื่องมือต่าง ๆ บนใบหน้าหรือใกล้เคียงกับบริเวณจมูกในขณะที่แผลยังไม่หายดี ก็อาจทำให้เกิดการอักเสบและเป็นอันตรายต่อตัวคุณเองได้ ดังนั้นควรอดใจรอเวลาอย่างน้อย 1 เดือนขึ้นไปแล้วทำการปรึกษาแพทย์ เพื่อให้แน่ใจว่าแผลหายดีเสียก่อนค่อยเสริมสวยกันจะดีกว่า

สนับสนุนข้อมูลโดย Masterpiece Clinic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *