ศัลยกรรมปาก

มนุษย์ใช้ปากเป็นเครื่องมือสื่อสาร ปากจึงเปรียบเสมือนการประชาสัมพัมธ์ของบุคคลนั้น จะต้องมีลักษณะของริมฝีปากที่ดี
และมีสีแดงอมชมพู ขนาดของปากที่ได้มาตรฐาน ความกว้างของปาก จะมีขนาดกึ่งกลางลูกตาดำทั้งสองข้าง

รูปลักษณะของปากเป็นการบ่งบอกถึงความรู้สึกชีวิต  และจิตใจของเจ้าของริมฝีปากคู่นั้น บางคนปากคว่ำ มองดูแล้วเหมือนคนมีทุกข์ 
บางคนปากบาง   บางคนก็ปากหนาเกินไป หรือปากเบี้ยว มองดูแล้วก็ไม่สวยงาม  ไม่สมดุลกับใบหน้าอีกด้วย

ศัลยกรรมปากคืออะไร ?

ผู้ที่ควรสัลยกรรมปาก
– ผุ้ที่มีมุมปากไม่สวยงาม
– ผู้ที่มีมุมปากคว้ำลง ดูไม่ยิ้มแย้ม
– ผุ้ที่ต้องการให้ปากปากขึ้น
– ผู้ที่ริมฝีปากบินและล่าง ไม่สมส่วน